(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng năm 2020 đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 27 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 900 tỷ đồng, thu về 1.845 tỷ đồng. Ngoài ra, đã hoàn thành chuyển giao phần vốn nhà nước tại 5 tổng công ty với tổng giá trị là 8.185,6 tỷ đồng về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

Các văn bản nêu trên được sửa đổi, bổ sung theo hướng đảm bảo chặt chẽ, công khai minh bạch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước.