(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) mới công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Theo đó, quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.784,8 tỷ đồng, giảm 37%; lợi nhuận sau thuế đạt 289,2 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng năm 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 8,886,6 tỷ đồng doanh thu thuần và 565,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 11% và tăng 19% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh đạt 15.775 tỷ đồng doanh thu và 1.092 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 10% và 62% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng, Công tyđã hoàn thành được 56% chỉ tiêu doanh thu và 52% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 10.523 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm.