(BĐT) - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Chủ đầu tư - Bên mời thầu) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020, với tổng giá dự toán 633,846 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán gồm 2 gói thầu: Gói thầu số 1 Thuốc Generic năm 2020 (419,428 tỷ đồng) và Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2020 (214,418 tỷ đồng), sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo kế hoạch, trong tháng 8/2020, 2 gói thầu sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng.