(BĐT) - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng (QG-HN04) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc với tổng mức đầu tư 404,5 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý III/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu gồm: Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình thuộc Dự án QG-HN04 (giá gói thầu 227,3 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình thuộc Dự án QG-HN04 (giá gói thầu 4,4 tỷ đồng).

Một số gói thầu sẽ được chỉ định thầu trong quý III/2021 gồm: Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu; Gói thầu Tư vấn kiểm toán các công trình; Gói thầu Tư vấn thẩm định giá thiết bị các công trình; Gói thầu Bảo hiểm thi công các công trình...