2.516 tỷ đồng đầu tư đường nội khu Khu kinh tế tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế tỉnh Thái Bình. Dự án có tổng mức đầu tư 2.516 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Thái Bình.
 Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp đầu tiên - Gói thầu Thi công xây dựng công trình tuyến số 1 và tuyến số 2 (giá dự toán 341,03 tỷ đồng; thời gian thực hiện 1.095 ngày), mở thầu ngày 24/8/2022.

Dự án bao gồm 5 tuyến đường với diện tích sử dụng đất 104,67 ha, mục tiêu đáp ứng nhu cầu giao thông, lưu thông hàng hóa, kết nối 26 khu chức năng trong Khu kinh tế, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu kinh tế tỉnh Thái Bình.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư