(BĐT) - Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận diễn ra sáng ngày 19/4, tại TP. Phan Thiết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến tỉnh Bình Thuận trao chủ trương đầu tư cho 14 dự án và ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 20 dự án. Tổng số vốn đầu tư của các dự án này lên tới 126.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, tỉnh Bình Thuận giới thiệu, kêu gọi đầu tư vào 3 lĩnh vực là phát triển du lịch xanh, bền vững; năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Những lĩnh vực này được Bình Thuận xác định là 3 trụ cột quan trọng để phát triển bền vững và cũng là để thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng, hình thành 3 trung tâm mang tầm quốc gia.

Theo Danh mục kêu gọi đầu tư từ nay đến năm 2030 được Sở KH&ĐT Bình Thuận giới thiệu, Tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư vào 9 dự án trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ - hạ tầng; 31 dự án lĩnh vực công nghiệp và 7 dự án khác trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản.