(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua TP. Cà Mau với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 1.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp gần 1.200 tỷ đồng, chi phí GPMB hơn 190 tỷ đồng, được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ GTVT dự kiến bố trí 55 tỷ đồng trong kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ, số vốn còn lại sẽ tiếp tục bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công. Thời gian thực hiện Dự án là từ nay đến năm 2022.

Ban Quản lý dự án 7 được giao làm chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, trình Bộ GTVT phê duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu.