(BĐT) - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa cảng Cát Lái (điều chỉnh).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang trong giai đoạn đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng đường bãi sau cầu cảng, nâng cấp cầu dẫn và kè bảo vệ bờ (dự toán 670,293 tỷ đồng) và Gói thầu Cung cấp và lắp đặt cẩu RTG 6+1 (dự toán 501,466 tỷ đồng). 2 gói thầu dự kiến lần lượt mở thầu ngày 18/10/2021 và 11/11/2021.

Cảng Cát Lái có diện tích 121,4 ha, chiều dài cầu tàu 1.932 m, đón tàu đến 45.000 DWT; năng lực thông qua 5,5 triệu TEU/năm. Dự án Đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa Cảng Cát Lái có tổng mức đầu tư 1.307,633 tỷ đồng, từ nguồn vốn chủ sở hữu (30%) và vốn vay thương mại (70%). Dự kiến sau khi được nâng cấp, cảng Cát Lái sẽ tăng năng lực thông qua lên 6,5 triệu TEU/năm.