(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm 2017, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi đối với 125,6 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, qua đó đã phát hiện khoảng 1.200 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 2 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Về tiến độ phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 24/2/2017, đối với kinh phí chi thường xuyên, về cơ bản các đơn vị đã thực hiện phân bổ dự toán được giao gửi về Bộ Tài chính để kiểm tra trước khi giao nhiệm vụ chính thức cho các đơn vị trực thuộc theo quy định, với tổng số kinh phí đạt khoảng 85% dự toán được giao. Đối với vốn đầu tư, có khoảng 72% số đơn vị tại các bộ, cơ quan trung ương triển khai phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư dự án, với tổng số vốn đạt khoảng 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.