Nhiều đoạn quốc lộ được bổ sung kinh phí bảo trì

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa có văn bản gửi các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải (GTVT) nhận ủy thác quản lý quốc lộ về việc lập dự toán bổ sung đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên lớp mặt đường và cầu đường bộ.

Theo đó, các đoạn tuyến quốc lộ thuộc đối tượng lập bổ sung dự toán bảo dưỡng thường xuyên năm 2017 gồm: các tuyến đã ký hợp đồng đấu thầu, đặt hàng bảo dưỡng thường xuyên nhưng chưa có kinh phí sửa chữa thường xuyên mặt đường hoặc có nhưng không đủ theo định mức; các tuyến mới được nhận bàn giao từ xây dựng cơ bản, đường địa phương mới nâng thành quốc lộ nhưng chưa đấu thầu, đặt hàng, chưa ký hợp đồng quản lý bảo dưỡng thường xuyên.

Các đoạn tuyến quốc lộ không được bổ sung kinh phí bảo dưỡng gồm: các đoạn quốc lộ, cầu đang thực hiện dự án xây dựng cơ bản, đang thực hiện dự án BOT, BT hoặc mới hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản, trong năm 2017 vẫn đang trong thời hạn bảo hành; cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên…

Đối với trường hợp cần lập dự toán bổ sung, các đơn vị phải có báo cáo giải trình dự toán bổ sung để TCĐB xem xét, đồng thời có cơ sở để giải trình với Bộ GTVT.  

Khánh Ngọc