Chỉ có 1 NĐT đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của Công ty CP Năng lượng Sông Hồng

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Năng lượng Sông Hồng do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu vào ngày 02/12/2016.
HNX không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Năng lượng Sông Hồng. Ảnh: Tường Lâm
HNX không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Năng lượng Sông Hồng. Ảnh: Tường Lâm

Lý do, HNX không tổ chức phiên đấu giá là hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 25/11/2016) chỉ có một nhà đầu tư (NĐT) đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần (CP) Năng lượng Sông Hồng do Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-SGDHN ngày 03/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Tường Lâm