Bán đấu giá 26.000 cổ phần của Dịch vụ bưu điện Cà Mau

(BĐT) - Nguồn tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đăng ký bán đấu giá 26 nghìn cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ bưu điện Cà Mau với giá khởi điểm 731.500 đồng/CP, gấp hơn 7 lần mệnh giá.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ bưu điện Cà Mau có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thiết bị truyền thông; kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan và hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. 

Hoàng Việt