Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau: