Đấu giá vật tư thu hồi tài sản trên đất tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long ủy quyền như sau: