Đấu giá tài sản vật tư thiết bị thanh lý

Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:

- Tài sản: VTTB thanh lý.

- Giá khởi điểm: 99.397.249 đồng.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: từ ngày 03/06/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 07/06/2016. Thời gian xem tài sản: từ ngày 07/06/2016 đến ngày 08/06/2016. Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: từ ngày 03/06/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 09/06/2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá: ngày 10/06/2016. Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn (Tầng 1, Khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh). ĐT: 08 22 455 120. Website: taisandaugia.com.vn.

Kính mời các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.