Đấu giá tài sản Máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất cửa sổ gỗ

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất cửa sổ gỗ.

2. Giá khởi điểm: 2.585.752.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 14/6/2016

4. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 16/6/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 20/6/2016.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 24/6/2016.    

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng – Quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.