Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

(BĐT) - Công ty CP TMDV Bán đấu giá tài sản Vĩnh Phú thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền như sau:

1. Cơ quan có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Đơn vị thực hiện bán đấu giá: Công ty CP TMDV Bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

3. Tài sản bán đấu giá: QSDĐ số AP451787 do UBND thành phố Vĩnh Yên cấp ngày 07/12/2009 đứng tên ông Trần Ngọc Quynh và bà Vũ Thị Loan, địa chỉ thửa đất, Khu dân cư xen gép, thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích đất 216 m2, thửa đất số 01, tờ bản đồ QH. Qua đo đạc thực tế thửa đất có các chiều cạnh: Diên tích đất thực tế là 211,2 m2( có sơ đồ kèm theo). Diện tích đất thực tế so với Giấy chứng nhận QSD đất là 4,8 m2 do một cạch theo Giấy chứng nhận là 18 m nhưng đo đạc thực tế là 17,2 m. Tài sản trên đất: Gồm 01 nhà xưởng xung quanh xây gạch chỉ, chiều cao dưới 3 m, có 04 vì kèo sắt, mái lợp tôn. Diện tích 211,2 m2. Phía trước có 02 bộ cửa sắt, mỗi bộ 04 cánh kích thước 6m * 5m. Nền láng xi măng.

4. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/3/2018 đến 09 giờ 00 phút, ngày 09/4/2018 tại Công ty Cổ phần TMDV Bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc (Địa chỉ: SN 24 Đường Ngô Quyền ,TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

5. Thời gian xem tài sản: Trong 02 ngày, 02; 03/4/2018.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước ngày: 10/4/2018 & 11/4/2018. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng/ hồ sơ (Bốn trăm triệu đồng trên một bộ hồ sơ). Tiền hồ sơ 500.000 đồng/ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

7. Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Thực hiện theo Điều 38 Luật Bán đấu giá tài sản.

8. Phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp (Điều 43 Luật Bán đấu giá tài sản). Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Công ty CP TMDV Bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số nhà 24, Đường Ngô Quyền, Phường ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. ĐT: 02113861970; 0912535999.

9. Thời gian, địa điểm công bố giá: Dự kiến vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 13/4/2018 (Thứ 6) tại Hội trường UBND phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.