Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, Thương mại & Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 74; tờ bản đồ số 33 thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 488.002.004 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tám triệu, không trăm lẻ hai nghìn, không trăm lẻ bốn đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Hạn cuối ngày 27/7/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 16/8/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 04/8/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 19/8/2016.   

 

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. ĐT: 04.62843536.