Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 09, diện tích 202m2 tại xóm 1, thôn La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Công ty CP đầu tư, thương mại và đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 09, diện tích 202m2 tại xóm 1, thôn La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.636.733.150 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, bẩy trăm ba mươi ba nghìn, một trăm năm mươi đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác theo quy định.

3. Đăng ký đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 01/3/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 07/3/2016.

5. Bán hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 03/3/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 10/3/2016.  

Liên hệ: Công ty CP đầu tư, thương mại và đấu giá Hoàng Gia – Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview – Khu đô thị Vĩnh Hoàng – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội. ĐT: 04.62843536.