Đấu giá Quyền sử dụng đất tại Thái Bình

(BĐT) - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn thông báo bán tài sản như sau:

I. Thông tin chung:

Tên đơn vị thông báo: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: (0241) 3839396 - Fax: (0241) 3838917.

Bán đấu giá: Quyền sử dụng 92* lô đất (tổng diện tích 22.876 m2) tại Khu dân cư xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (Được phê duyệt tại Nghị quyết số: 32/VIT-HĐQT ngày 06/10/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn).

II. Nội dung thông báo bán đấu giá:

1. Tên Hội đồng Đấu giá: Hội đồng Đấu giá - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

2. Tên tài sản: Trọn gói toàn bộ 92* lô đất (tổng diện tích 22.876 m2) tại Khu dân cư xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (Là tài sản của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, do ông Quách Hữu Thuận – Giám đốc Công ty đứng tên, được Ủy quyền thực hiện).

3. Giá khởi điểm: 11.500.000.000 đồng (Mười một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

4. Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu.

5. Bán hồ sơ yêu cầu đấu giá: 200.000 đồng/bộ (Hai trăm nghìn đồng chẵn); từ ngày 01/12/2016 đến trước ngày 06/12/2016 (Trong giờ hành chính).

6. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem hiện trạng tại khu dân cư xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình: Từ ngày 01/12/2016 đến trước ngày 06/12/2016 (Trong giờ hành chính).

7. Nộp hồ sơ đấu giá: Trước 15h00, ngày 12/12/2016.

8. Thời gian và địa điểm tổ chức mở đấu giá: 

- Thời gian: 15h30’, ngày 12/12/2016.

- Địa điểm: Hồ sơ đấu giá sẽ được mở công khai theo thời gian nêu trên tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Địa chỉ:

Khu Công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Website: www.viglaceratienson.com.

Điện thoại: (0241) 3839396 - Fax: (0241) 3838917.

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Chức vụ: Trưởng phòng TCKT.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự Lễ mở đấu giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.