Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt và Ban QLDA ĐTXD huyện Thanh Trì thông báo đấu giá QSD đất tại các xã Đại Áng, Đông Mỹ, Tả Thanh Oai, Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- 02 thửa đất thuộc thửa đất số 07, tờ bản số 25, xã Đại Áng. GKĐ: 3.500.000 đồng. Tiền ĐT: 40.000.000 đồng.

- 01 thửa đất thuộc thửa đất số 46, tờ  bản đồ số 29, xã Đông Mỹ. GKĐ 6.000.000 đồng. Tiền ĐT: 90.000.000 đồng.

- 01 thửa đất thuộc thửa đất số 46, tờ bản đồ số 13, xã Tả Thanh Oai. GKĐ: 5.400.000 đồng. Tiền ĐT: 50.000.000 đồng.

- 07 thửa đất thuộc thửa đất số 73, tờ bản đồ số 02, xã Tả Thanh Oai. GKĐ: 6.608.000 đồng. Tiền ĐT: 80.000.000 đồng.

- 03 thửa đất thuộc thửa đất số 39, tờ bản đồ số 15, xã Tứ Hiệp. GKĐ 10.000.000 đồng. Tiền ĐT: 100.000.000 đồng.

* Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng; 500.000 đồng/ hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 14/12/2017 tại Hội trường UBND huyện Thanh Trì.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 14h00, ngày 08/12/2017, liên hệ tại Ban QLDA ĐTXD huyện Thanh Trì.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước, xác định điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 22/11/2017 đến 11h00, ngày 13/12/2017 (trong giờ hành chính) trực tiếp/ gửi bảo đảm tại Văn phòng Ban QLDA ĐTXD huyện Thanh Trì.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/12/2017 đến trước 11h00, ngày 13/12/2017 (trong giờ hành chính) bằng nộp tiền mặt/chuyển khoản.

Liên hệ: Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt, Tầng 1B, Tòa 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 02432004577 và Ban QLDA ĐTXD huyện Thanh Trì, số 375 đường Ngọc Hồi, TT. Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. ĐT: 0243.6815411.