Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mang Thít ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, được phân thành 06 lô nền. Diện tích đất: Từ 58,8 m2 đến 59,6 m2, loại đất ở Đô thị, thời gian sử dụng lâu dài.

- Giá khởi điểm của từng lô nền: Từ 132.200.000 đồng/01 lô nền đất đến 134.100.000 đồng/01 lô nền đất.

Tiền đặt trước: Từ 26.400.000 đồng/01 hồ sơ đến 26.800.000 đồng/01 hồ sơ, thu từ ngày 23/4/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/4/2018.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 24/4/2018, tọa lạc tại Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 23/4/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít, giá bán 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 23/4/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ và khoản tiền đặt trước từ ngày 23/4/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/4/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 26/4/2018 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Mang Thít (Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3840231./.