Đấu giá khai thác tận thu gỗ rừng trồng keo tai tượng tại Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu; Địa chỉ: xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Khai thác tận thu gỗ rừng trồng keo tai tượng thuần loài được trồng năm 2010 bằng nguồn vốn Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng bị thiệt hại do bão số 10 năm 2017 gây ra.

- Địa danh tận thu: Gồm 21 lô tại khoảnh 4 và khoảnh 5, tiểu khu 525 thuộc lâm phận quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu.

- Diện tích tận thu: 80,0 ha

- Số lượng: 44.255 cây gỗ keo tai tượng; Khối lượng: 1.058 m3;

- Phương thức khai thác: Khai thác trắng trên toàn bộ diện tích.

Giá khởi điểm: 687.700.000,đồng. Trong đó chi phí tận thu, vận chuyển gỗ tối đa: 572.222.000,đồng

(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT)

Tiền đặt trước: 137.540.000,đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự,không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ đến Ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 23/5/2018 và ngày 24/5/2018 (Trong giờ hành chính) tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 15/5/2018 đến 17h00’ ngày 29/5/2018 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc);

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 25/5/2018 đến 17h00’ ngày 29/5/2018 (Trong giờ hành chính, các ngày làm việc).

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15h00’ ngày 01/6/2018.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu; Địa chỉ: xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Điện thoại: 0232.3533568 hoặc Ban Quản lý rừng phòng hộ Động Châu; Điện thoại: 0948.172.176.