Đấu giá hệ thống đường ống và giếng khoan tại KĐT Năm Căn, Cà Mau

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ủy quyền như sau: