Đấu giá gỗ xẻ, tròn nhóm III, V, VII tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt kiểm lâm thành phố Kon Tum ủy quyền như sau: