Đấu giá gỗ tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 ủy quyền như sau: