Hà Nội rà soát lại đơn giá sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 92/KH-BCĐ về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát, xây dựng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố.
Xe buýt là một dịch vụ mà Hà Nội thực hiện rà soát lại đơn giá (ảnh nguồn Internet)
Xe buýt là một dịch vụ mà Hà Nội thực hiện rà soát lại đơn giá (ảnh nguồn Internet)

Theo đó, Hà Nội sẽ rà soát, điều chỉnh, loại bỏ hoặc thay thế những quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá không còn phù hợp; Đối với những lĩnh vực, hạng mục công việc chưa có hoặc đang áp dụng tạm thời quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, các ban ngành sẽ xây dựng, trình UBND TP ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá...

Về phạm vi rà soát, gồm 9 lĩnh vực, trong đó, Sở Giao thông vận tải thực hiện rà soát vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; bảo trì đường bộ (bao gồm cả đèn tín hiệu giao thông). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát việc duy trì, vận hành hệ thống tưới tiêu; duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều. Sở Xây dựng rà soát việc duy trì hệ thống chiếu sáng; duy trì công viên cây xanh; duy trì hệ thống thoát nước; duy trì thu gom vận chuyển, xử lý và chôn lấp rác thải (Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện). Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát quan trắc và phân tích môi trường.

 

Theo Duy Hoàng
Đầu tư