Tỷ lệ vốn nhà nước tại DN nhà nước bán ra còn thấp

(BĐT) - Trong bài phát biểu tại Phiên giải trình và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã có chủ trương từ lâu nhưng kết quả chưa đạt được như mong muốn. Số lượng DNNN đã giảm mạnh, tuy nhiên tỷ lệ vốn bán ra mới đạt khoảng 8%. 
Tỷ lệ vốn bán ra mới đạt khoảng 8%  Ảnh: Tường Lâm
Tỷ lệ vốn bán ra mới đạt khoảng 8% Ảnh: Tường Lâm

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, chúng ta phải đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn theo cơ chế thị trường; thực hiện công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, ngăn ngừa thất thoát vốn, tài sản nhà nước; thoái hết vốn nhà nước tại những DN không cần nắm giữ. Thủ tướng cũng nêu yêu cầu cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu DN và cơ quan quản lý; tập trung nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của DNNN; thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện, trước mắt là những đơn vị sự nghiệp kinh tế công lập; đồng thời sớm thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN.

Để đảm bảo hiệu quả các dự án đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ kiên quyết loại bỏ các dự án kém hiệu quả.      

Việt Anh