TCT Đường sắt lãi 93 tỷ năm 2015

(BĐT) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của riêng công ty mẹ. 

Mặc dù doanh thu sụt giảm mạnh, từ mức 5.534 tỷ đồng năm 2014 xuống còn 2.657 tỷ đồng năm 2015, VNR vẫn giữ nguyên mức lợi nhuận sau thuế 93,7 tỷ đồng, nhỉnh hơn một chút so với năm 2014.

Kết quả đạt được phần lớn nhờ vào việc tiết giảm các chi phí. Đáng chú ý là chi phí quản lý giảm từ mức 917 tỷ đồng năm 2014 xuống còn 359 tỷ đồng năm 2015, chi phí tài chính cũng giảm mạnh, từ mức 122 tỷ đồng xuống còn 27 tỷ đồng.          

Đan Nguyên