Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ

(BĐT) - 1,844 tỷ Yên Nhật là khoản viện trợ không hoàn lại vừa được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chính phủ Việt Nam ký kết thỏa thuận cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và Quản lý lũ hiệu quả bằng Hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện”.

Dự án sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững thông qua việc thiết lập khung vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp, xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo đến các khu vực dễ bị tổn thương trên lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần phát triển toàn diện hệ thống thông tin phòng chống thiên tai.

Theo thỏa thuận, thời gian thực hiện của Dự án sẽ là 24 tháng, bao gồm cả thời gian thiết kế chi tiết và đấu thầu. Dự án sẽ có một số gói thầu liên quan đến cung cấp thiết bị, xây dựng hạ tầng; thiết kế chi tiết, hỗ trợ đấu thầu, giám sát đấu thầu và các hoạt động nâng cao năng lực vận hành và bảo dưỡng thiết bị.      

Trần Tuyết