Dự án BOT, vay càng nhiều càng tốt?

(BĐT) - Phát biểu tại Hội nghị Đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT và BT giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ GTVT quản lý, đại diện Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) đã đưa một số luận điểm tương đối bất ngờ.

Ông Lê Quốc Bình – Tổng giám đốc CII cho rằng, để thực hiện dự án BOT, nhà đầu tư là đối tượng chịu rủi ro lớn nhất (do bỏ tiền đầu tư trước, nhưng lại thu hồi sau ngân hàng), do vậy chi phí vốn của nhà đầu tư phải cao hơn chi phí lãi vay ngân hàng. Trên lý luận đó, ông Bình cho rằng, nếu tỷ trọng vốn vay càng cao, thời gian thu phí càng được rút ngắn, do vậy người dân càng sớm được sử dụng đường miễn phí.

Phát biểu của ông Bình được đưa ra khi dư luận đang cho rằng cần nâng tỷ trọng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư dự án BOT nhằm đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn.                

Đan Nguyên