Phú Yên: Chỉ định gần 87% tổng số gói thầu

(BĐT) - Trong khi số gói thầu sử dụng vốn mua sắm thường xuyên đạt tỷ lệ tiết kiệm 24,28%, số gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ đạt tỷ lệ tiết kiệm 17,11%, thì tỷ lệ tiết kiệm nói chung trong đấu thầu tại tỉnh Phú Yên năm 2016 chỉ đạt 9,49%. 
Trong số 1.865 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu trong năm 2016 tại Phú Yên chỉ có 82 gói thầu đấu thầu rộng rãi. Ảnh: Vũ Hà Duy
Trong số 1.865 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu trong năm 2016 tại Phú Yên chỉ có 82 gói thầu đấu thầu rộng rãi. Ảnh: Vũ Hà Duy

Gần 87% tổng số gói thầu được chỉ định thầu trong năm qua có phải là lý do khiến tỉnh này đạt tỷ lệ tiết kiệm chưa cao và chưa thực hiện đấu thầu qua mạng?

Chỉ định 1.619 trong tổng số 1.865 gói thầu

Theo Báo cáo công tác đấu thầu năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Phú Yên, năm 2016, tỉnh Phú Yên đã tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với 1.865 gói thầu. Tổng giá trị số gói thầu này là hơn 3,3 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là hơn 3 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 318 triệu đồng (9,49%).

Trong 1.865 gói thầu nêu trên, chỉ có 82 gói thầu được thực hiện đấu thầu rộng rãi (chiếm 4,4%), 5 gói thầu đấu thầu hạn chế (chiếm 0,26%), 121 gói thầu chào hàng cạnh tranh (chiếm 6,49%), 38 gói thầu tự thực hiện (chiếm 2,04%), còn lại 1.619 gói thầu đều thực hiện chỉ định thầu (chiếm 86,81%).

Lý giải về việc hơn 86% số gói thầu được chỉ định thầu, Sở KH&ĐT Phú Yên cho biết, do hầu hết đều là gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ. Theo kết quả tổng hợp số liệu hoạt động đấu thầu năm 2016 của Phú Yên, các gói thầu được chỉ định đều có giá trị nằm trong hạn mức cho phép.

Trong khi đó, đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ, tỷ lệ tiết kiệm đạt tới 17,11%; số gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên đạt tỷ lệ tiết kiệm tới 24,28%. 

Chưa triển khai đấu thầu qua mạng

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Liên bộ KH&ĐT - Tài chính và Văn bản số 1873/BKHĐT-QLĐT ngày 21/3/2016 của Bộ KH&ĐT đã đưa ra lộ trình cụ thể của việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2018 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, năm 2016, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở KH&ĐT Phú Yên thì tính đến cuối năm 2016, tỉnh Phú Yên chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, mặc dù từ tháng 3/2016, Sở này đã có văn bản gửi các đơn vị trên địa bàn Tỉnh thông báo việc phải thực hiện áp dụng đấu thầu qua mạng theo lộ trình như trên.

Sở KH&ĐT Phú Yên cho rằng, do phần lớn các gói thầu trên địa bàn Tỉnh có quy mô nhỏ lẻ, đa số được áp dụng hình thức chỉ định thầu, rất ít gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, nên các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chưa mạnh dạn đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng và chỉ dừng lại ở việc đăng tải các thông tin về đấu thầu theo quy định.

Cũng theo Sở KH&ĐT Phú Yên, tính đến hết năm 2016, trên địa bàn Tỉnh không có gói thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, hiện nay, Sở KH&ĐT Phú Yên đang tiến hành rà soát, xác định danh mục các dự án PPP nhằm tạo cơ sở cho việc triển khai các dự án này trong thời gian tới.

Tuấn Dũng