Đấu thầu tại Bộ Công Thương đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,25%

(BĐT) - Trong năm 2015, các đơn vị của Bộ Công Thương đã thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 372 gói thầu với tổng giá gói thầu là 365.646 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 361.063 triệu đồng; tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu khoảng 1,25%.

Trong đó, có 91 gói thầu đấu thầu rộng rãi, 1 gói thầu đấu thầu hạn chế, 142 gói chỉ định thầu, 130 gói chào hàng cạnh tranh, 2 gói mua sắm trực tiếp và 6 gói tự thực hiện.

Trong năm 2015, Bộ Công Thương đã công bố danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được, danh mục hàng hóa thông dụng được phép nhập khẩu, chào bán tại Việt Nam và hướng dẫn thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa của các nhà thầu trúng thầu; công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu tại Bộ được thực hiện lồng ghép trong kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư và kế hoạch kiểm tra quản lý chất lượng công trình. Kết quả cho thấy, về tổng thể, công tác đấu thầu đã tuân thủ quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cũng cho rằng, theo quy định mới của pháp luật về đấu thầu, hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu thấp nên thời gian lựa chọn nhà thầu kéo dài, gây ảnh hưởng tới tiến độ chung của một số dự án tại Bộ. Bên cạnh đó, công tác thanh tra và giám sát hoạt động đấu thầu được quy định tại Điều 87 Luật Đấu thầu 2013 và hướng dẫn tại Điều 125 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc lập dự toán kinh phí cho công tác kiểm tra, giám sát này.

 

Bích Thảo

Tin liên quan