Đấu thầu mua thuốc tại Bệnh viện C Đà Nẵng: Lập kế hoạch xa rời thực tế

(BĐT) - Qua thanh tra công tác đấu thầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Y tế đã phát hiện tình trạng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc tăng quá cao so với năm trước đó đã tái lặp nhiều lần tại cơ sở y tế này, thậm chí tăng tới 6,49 lần.
Tiền thuốc sử dụng năm 2014 chỉ 30,211 tỷ đồng, nhưng Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2015 gấp 6,49 lần. Ảnh: st
Tiền thuốc sử dụng năm 2014 chỉ 30,211 tỷ đồng, nhưng Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2015 gấp 6,49 lần. Ảnh: st

Nhu cầu một đằng, lập kế hoạch mua một nẻo

Theo Thanh tra Bộ Y Tế, giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2014 là 30,211 tỷ đồng, nhưng Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015 lên tới 196,309 tỷ đồng (tăng gấp 6,49 lần). Tiếp đó, giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2015 là 50,49 tỷ đồng, nhưng Bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016 là 172,55 tỷ đồng (tăng gấp 3,41 lần).

Không chỉ với mặt hàng thuốc, việc lập kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm cũng có chung tình trạng này. Giá tiền mua vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm theo nhu cầu của Bệnh viện trong cả năm 2014 là 26,027 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đấu thầu năm 2015 là 133,079 tỷ đồng (tăng gấp 5,11 lần). Tương tự, giá tiền mua vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm theo nhu cầu của Bệnh viện trong cả năm 2015 là 66,34 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đấu thầu năm 2016 là 182,254 tỷ đồng (tăng gấp 2,74 lần).

Nguyên nhân của thực trạng này được Thanh tra Bộ Y tế chỉ rõ trong Kết luận số 77/KL-TTrB. Khi lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc, Bệnh viện không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Trong đó, đáng chú ý là không dựa vào tình hình thực tế mua và sử dụng thuốc của năm trước. Đặc biệt, Bệnh viện chưa thực hiện đúng khi bố trí nguồn kinh phí mua sắm.

Về trách nhiệm, Kết luận số 77/KL-TTrB nêu, Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện chưa phát huy hiệu quả vai trò tư vấn xây dựng Kế hoạch; Tổ thẩm định Kế hoạch chưa tham mưu tốt cho Lãnh đạo Bệnh viện về kiểm tra căn cứ pháp lý và hợp lý về bố trí nguồn vốn trong Kế hoạch đấu thầu mua thuốc của Bệnh viện... 

Không minh bạch thông tin đấu thầu

Theo báo cáo của Bệnh viện C Đà Nẵng, năm 2015, Bệnh viện tổ chức 3 gói thầu mua thuốc với giá trúng thầu là 135,003 tỷ đồng. Năm 2016, tổ chức 2 lần đấu thầu mua thuốc với tổng số 6 gói thầu có giá trúng thầu là 105,327 tỷ đồng.

Về mua sắm trang thiết bị y tế, tổng số gói thầu được tổ chức đấu thầu trong 2 năm 2015 và 2016 là 8 gói thầu với tổng giá trúng thầu là 22,949 tỷ đồng. Các nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Xuất nhập khẩu và chuyển giao công nghệ HTIP, Công ty CP Thương mại và Sản xuất Âu Lạc, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Phương, Công ty TNHH Thiết bị y tế khoa học kỹ thuật Minh Duy. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Phương trúng thầu trong 2 năm liên tiếp tại bệnh viện này với tổng giá trúng thầu là 13,473 tỷ đồng với 5 danh mục thiết bị.

Về mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm trong 2 năm, tổng số gói thầu được tổ chức đấu thầu là 8 gói với tổng giá trúng thầu là 241,796 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế sử dụng chỉ đạt 31,71 - 49,85% kế hoạch.

Về nhà thầu trúng thầu, năm 2015 và năm 2016 lần lượt có 49 nhà thầu trúng thầu 535 danh mục thuốc và 47 nhà thầu trúng thầu 530 danh mục thuốc.

Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Bộ Y tế, những kết quả lựa chọn nhà thầu này không được Bệnh viện C Đà Nẵng đăng tải công khai theo quy định.

Mặc dù là công cụ để thể hiện rõ yêu cầu của chủ đầu tư đối với các nhà thầu tham dự, nhưng hồ sơ mời thầu cung cấp thuốc của Bệnh viện lại thiếu những thông tin cần thiết như thông tin về thuốc...; hồ sơ mời thầu cung cấp trang thiết bị y tế không quy định rõ giá trị hợp đồng tương tự; hồ sơ mời thầu cung cấp vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm quy định bảo đảm dự thầu dưới hạn mức quy định...

Ngoài ra, một số thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không có chứng chỉ đấu thầu.

Lê Xuân