Bất đồng chuyện làm rõ HSMT

(BĐT) - Nhà thầu tố bên mời thầu (BMT) không tôn trọng nhà thầu, gửi văn bản chậm khiến nhà thầu không kịp chuẩn bị hồ sơ dự thầu (HSDT). BMT tố ngược lại nhà thầu là kiến nghị với những yêu cầu bất hợp lý và làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của các nhà thầu khác. 
Bên mời thầu cho biết, yêu cầu của JMC Việt Nam là không hợp lý, làm ảnh hưởng đến các nhà thầu khác. Ảnh: Lê Tiên
Bên mời thầu cho biết, yêu cầu của JMC Việt Nam là không hợp lý, làm ảnh hưởng đến các nhà thầu khác. Ảnh: Lê Tiên

Câu chuyện này diễn ra tại gói thầu do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk làm BMT.

Lùng bùng làm rõ HSMT

Báo Đấu thầu nhận được văn bản kiến nghị làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT) và văn bản trả lời của BMT liên quan đến Gói thầu số 04: Mua sắm máy móc thiết bị của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk. Đây là gói thầu do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk làm BMT.

Nhà thầu Công ty TNHH JMC Việt Nam đã nêu nhiều nội dung về việc làm rõ HSMT. Theo đó, đến thời điểm gửi văn bản kiến nghị, những thắc mắc về ưu tiên theo Thông tư 47/2016/TT-BTTTT cụ thể như thế nào để nhà thầu lựa chọn thiết bị chào thầu, cấu hình kỹ thuật mời thầu chưa được BMT trả lời thấu đáo. Về số lượng, tính năng kỹ thuật hàng hóa, Nhà thầu cho rằng, BMT chỉ làm rõ bằng lời.

Trong khi đó, Nhà thầu cũng tố yêu cầu kỹ thuật của HSMT lại chỉ rõ loại mực in, linh kiện dẫn đến Nhà thầu không xin được thư hỗ trợ từ các hãng sản xuất loại máy in đó do đã có nhà thầu khác xin.

Văn bản kiến nghị của Nhà thầu JMC Việt Nam cũng bày tỏ bức xúc về yêu cầu thời gian gửi tài liệu của BMT đã làm khó Nhà thầu. Cụ thể, ngày 10/9/2017, BMT gửi email cho các nhà thầu kèm phiếu gia hạn ghi ngày 8/9/2017; ngày 13/9/2017, BMT gửi email cho JMC Việt Nam kèm Công văn số 129/TB-MSTT ghi ngày 8/9/2017. Theo Nhà thầu JMC Việt Nam, văn bản làm rõ HSMT, thời gian gửi văn bản cho thấy BMT “không tôn trọng nhà thầu và làm cho chúng tôi không kịp chuẩn bị HSDT”. 

HSMT đã rõ, yêu cầu của JMC không hợp lý

Trong văn bản gửi Báo Đấu thầu ngày 22/9/2017, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đắk Lắk đã trình bày lại quá trình tổ chức đấu thầu, làm rõ HSMT, trả lời kiến nghị của Nhà thầu JMC Việt Nam.

Theo đó, Gói thầu số 04 có thời gian phát hành HSMT từ 14 giờ ngày 30/8/2017 đến trước 14 giờ ngày 11/9/2017, trong thời gian này có 6 nhà thầu mua HSMT. Ngày 6/9/2017, BMT có nhận được văn bản của JMC Việt Nam kiến nghị làm rõ HSMT. Ngày 13/9/2017, BMT đã có văn bản gửi JMC Việt Nam và các nhà thầu đã đăng ký mua HSMT giải thích, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của JMC Việt Nam.

Cũng theo BMT, để các nhà thầu có thời gian chuẩn bị HSDT một cách tốt nhất, BMT đã thông báo gia hạn thời gian đóng, mở thầu đến ngày 15/9/2107 và thông báo đến tất cả các nhà thầu mua HSMT.

BMT cho biết, đến 16 giờ 51 ngày 14/9/2017, JMC Việt Nam tiếp tục có văn bản gửi qua email với nội dung yêu cầu tiếp tục làm rõ một số nội dung của HSMT. “Sau khi nghiên cứu, xem xét, BMT thấy rằng một số nội dung mà JMC Việt Nam yêu cầu làm rõ HSMT đều đã được làm rõ tại văn bản ngày 8/9/2017 do đó không cần phải làm rõ thêm, mặt khác việc Công ty yêu cầu làm rõ những nội dung không phù hợp ngay trước ngày tổ chức mở thầu có làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của các nhà thầu khác. Vào lúc 17 giờ 42 ngày 14/9/2017, BMT đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc JMC Việt Nam để thông báo nội dung trên, đồng thời BMT quyết định vẫn thực hiện đóng, mở thầu theo thời gian đã thông báo”, Trung tâm Dịch vụ bán đấu  giá tài sản Đắk Lắk cho biết.

Theo BMT, đến thời điểm đóng thầu, Gói thầu số 04 có nhà thầu nộp HSDT hợp lệ. “Ngay sau khi đóng thầu, BMT đã tổ chức cuộc họp với các nhà thầu để một lần nữa đề nghị các nhà thầu cho ý kiến đối với HSMT đã phát hành trong trường hợp có yêu cầu làm rõ hoặc sửa đổi HSMT, BMT sẽ xem xét gia hạn theo quy định. Tuy nhiên, tại cuộc họp, cả 4 nhà thầu tham dự đều có ý kiến là HSMT phát hành đã đầy đủ và rõ ràng, không nhất thiết phải làm rõ thêm. Yêu cầu của JMC Việt Nam là không hợp lý, ảnh hưởng đến các nhà thầu, đề nghị BMT mở thầu theo đúng thông báo”, BMT cho biết. Theo đó, Gói thầu số 04 đã được mở thầu vào lúc 15 giờ ngày 15/9/2017.

Hà An