PVPower đấu giá gần 3,3 triệu cp Năng lượng Sông Hồng

Sở GDCK Hà Nội thông báo đấu giá 43% vốn của CTCP Năng lượng Sông Hồng do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) sở hữu với giá khởi điểm 11.890 đồng/cp.

PVPower sẽ bán đấu giá 3,3 triệu cp của CTCP Năng lượng Sông Hồng, tương đương 43% vốn với giá khởi điểm là 11.890 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 24/4 tại Sở GDCK Hà Nội. Nếu thành công, PVPower có thể thu về hơn 39 tỷ đồng.

CTCP Năng lượng Sông Hồng có vốn điều lệ 74,6 tỷ đồng, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng và các sản phẩm liên quan, lắp đặt hệ thống điện, bán máy móc…

Năm 2015, Năng lượng Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần hơn 35,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận ròng lại có sự cải thiện đáng kể từ lỗ gần 7 tỷ đồng lên có lãi 2,1 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2015, công ty có gần 304 tỷ đồng tổng tài sản, chủ yếu là tài sản dài hạn (chiếm 93% cơ cấu). Mặt khác, công ty vay nợ tài chính 124 tỷ đồng, gồm 16 tỷ đồng nợ ngắn hạn và gần 108 tỷ đồng nợ dài hạn. Năng lượng Sông Hồng cũng có khoản lỗ lũy kế gần 12 tỷ đồng.


NDH