(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 15.195 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 163.726 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 20.737 tỷ đồng; tăng thu ngân sách nhà nước hơn 8.686 tỷ đồng. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 48 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 173,77 tỷ đồng; giảm lỗ 891,18 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.042,82 tỷ đồng.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế tiến hành rà soát, tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể như trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không...