(BĐT) - Năm 2018, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) triển khai tổng số 209 gói thầu, với tổng giá gói thầu là 495,6 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 447,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tập đoàn mới chỉ có 1 gói thầu được lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đây là thông tin được Vinachem cho biết trong Báo cáo công tác đấu thầu vừa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo Vinachem, gói thầu được lựa chọn nhà thầu qua mạng có giá gói thầu là 462 triệu đồng, giá trúng thầu là 420 triệu đồng. Qua đấu thầu giảm được 42 triệu đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 9%. Việc chỉ thực hiện 1 gói thầu qua mạng trong năm 2018 được Vinachem lý giải là do các đơn vị thành viên của Tập đoàn còn hạn chế về nghiệp vụ đối với hình thức đấu thầu qua mạng. Vinachem nghiêm túc rút kinh nghiệm và trong thời gian tới sẽ tổ chức các đợt tập huấn, đôn đốc các đơn vị thành viên đẩy mạnh đấu thầu qua mạng.

Vinachem hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty mẹ - Vinachem là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Hiện Vinachem có 3 công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 21 công ty con do Tập đoàn nắm gữ trên 50% vốn điều lệ, 13 công ty do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ cùng 1 viện nghiên cứu, 1 trường cao đẳng.