(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu mua sắm cáp quang ngầm cống bể 24Fo, cáp quang treo ADSS24 KV100/200 và cáp quang chống gặm nhấm ADSS24 đợt 1 thuộc Dự án Đầu tư mở rộng mạng cáp quang năm 2020 với tổng mức đầu tư 557,724 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021, Viettel sẽ đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ để lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu gồm: Gói thầu 01 2021 CAP - Mua sắm cáp quang ngầm cống bể 24Fo (giá gói thầu 17,419 tỷ đồng); Gói thầu 02 2021 CAP - Mua sắm cáp quang treo ADSS24 KV100 (giá gói thầu 39 tỷ đồng); Gói thầu 03 2021 CAP - Mua sắm cáp quang treo ADSS24 KV200 (giá gói thầu 20,365 tỷ đồng); Gói thầu 04 2021 CAP - Mua sắm cáp gặm nhấm loại ADSS24 (giá gói thầu 16,9 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng của 4 gói thầu trên đều là 190 ngày, hợp đồng trọn gói.