(BĐT) - Kế hoạch năng lượng sản xuất tại Việt Nam (phiên bản 2.0) vừa được Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) công bố sáng ngày 27/2, tại Hà Nội. Theo đó, VBF đưa ra Chiến lược phát triển năng lượng với trọng tâm là năng lượng tái tạo.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, VBF đưa ra kế hoạch thay thế giúp phát triển ngành năng lượng của Việt Nam trong tương lai bằng cách đề xuất lộ trình phát triển năng lượng sạch, có chi phí hợp lý và bền vững hơn.

Nhóm Công tác Điện và năng lượng của VBF đánh giá, năm 2019 chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của năng lượng mặt trời và năng lượng gió tại Việt Nam. Số liệu của Bộ Công Thương cũng ghi nhận, đến tháng 1/2019, Việt Nam có hơn 330 dự án năng lượng mặt trời, với tổng công suất đăng ký là 26.00 MW đã và đang phải thực hiện nhiều bước để bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực. Trong số đó, 121 dự án với tổng công suất 6.100 MW đã được phê duyệt và bổ sung vào các quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và địa phương.