(BĐT) - Ngày 28/2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế quốc tế chủ trì phiên họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, quá trình triển khai hội nhập kinh tế quốc tế những năm qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Điển hình như, công tác phối hợp để xây dựng các chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế vẫn còn lỏng lẻo; vẫn còn nặng tư tưởng cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm chính, còn cơ quan phối hợp chỉ tham gia một cách hình thức, thậm chí không tham gia, nên các chương trình, kế hoạch còn thiếu tính toàn diện. Đặc biệt, Phó Thủ tướng bày tỏ không đồng tình khi vẫn còn tồn tại hơn 70 thủ tục hải quan chuyên ngành không cần thiết, gây khó cho hoạt động xuất khẩu trong nước.

Để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp và sử dụng hiệu quả Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật, Nhóm Chuyên gia tư vấn để tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo về những vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đề xuất chính sách cho giai đoạn hội nhập trong 10 năm tới.