(BĐT) - Các cơ quan có liên quan sẽ phối hợp để hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đối với nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của cảnh sát giao thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để triển khai trên toàn quốc trước ngày 30/6/2020.
Các cơ quan có liên quan sẽ phối hợp để hoàn thiện việc nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến. Ảnh: Internet

Các cơ quan có liên quan sẽ phối hợp để hoàn thiện việc nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến. Ảnh: Internet

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 683/QĐ-BTC về Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Theo Quyết định số 683, trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành tích hợp, chia sẻ kết nối một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong lĩnh vực tài chính, hải quan, thuế, kho bạc như: Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; nộp thuế cho doanh nghiệp; nộp thuế cho cá nhân; nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước.

Tại Quyết định, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đối với nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của cảnh sát giao thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để triển khai toàn quốc trước ngày 30/6/2020.

Quyết định nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị sẽ phải tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Các đơn vị đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó phải tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị chủ động rà soát, xây dựng lộ trình chi tiết triển khai, khẩn trương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo đến hết quý II/2020 hoàn thành tích hợp tối thiểu 30% (Tổng cục Hải quan tối thiểu 10%), quý III/2020 đạt tối thiểu 70% (Tổng cục Hải quan tối thiểu 40%), quý IV/2020 hoàn thành tích hợp 100% số dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 683.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính. Điều này cũng góp phần thực hiện thành công giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.