(BĐT) - Sau 1 tháng triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng HĐĐT là 263.182 doanh nghiệp (DN), chiếm 71% tổng số DN, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn 1 từ tháng 11/2011, HĐĐT được triển khai áp dụng với 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. 6 địa phương này có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70% so toàn quốc. Giai đoạn 2 sẽ triển khai từ tháng 4/2022 với 57 địa phương còn lại.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến hết 31/12/2021, 6 địa phương triển khai giai đoạn 1 phải hoàn thành tối thiểu 70% số lượng doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Tính đến 9h ngày 21/12/2021 (1 tháng sau thời điểm 0h ngày 21/11/2021), số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng HĐĐT là 263.182 DN, chiếm 71% tổng số DN, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Tính đến 16h ngày 20/12/2021, tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 Cục Thuế là 1.707.871 (trong đó đã cấp mã: 1.702.069; không đủ điều kiện cấp mã: 5.802). Số hóa đơn ko mã gửi đầy đủ nội dung tính đến 16h ngày 20/12/2021 của 6 Cục Thuế là: 77.820 hóa đơn.