(BĐT) - Cục Thuế TP.HCM cho biết, trong 11 tháng đầu năm, đơn vị này đã kiểm tra tại doanh nghiệp 18.961 lượt, với số thuế truy thu và phạt 6.591 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ năm 2018, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 421 tỷ đồng, giảm lỗ 10.738 tỷ đồng. Trong đó, số đã thu nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 5.598 tỷ đồng, đạt 85% tổng số thuế truy thu, phạt.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về công tác thanh tra, trong 11 tháng đầu năm, cán bộ thuế đã thực hiện thanh tra 703 hồ sơ, với số thuế truy thu và phạt 1.077 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 110 tỷ đồng, giảm lỗ 3.751 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị đã thu vào NSNN 468 tỷ đồng, đạt 43,42% tổng số thuế truy thu, phạt.

Riêng về kết quả đôn đốc thu qua thanh, kiểm tra theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, trong tháng 11, Cục Thuế Thành phố đã thực hiện thanh tra kiểm tra 1.896 hồ sơ, với số thuế truy thu và phạt là 4.138 tỷ đồng và đã thu nộp NSNN 3.411 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý có những khoản thu khá lớn như thu từ Tổng công ty CP Cảng hàng không Việt Nam 3.498 tỷ đồng, thu từ Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 210 tỷ đồng.