(BĐT) - UBND TP.HCM cho biết, sau hơn 5 tháng triển khai thí điểm đề án khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung đối với 5 đơn vị, UBND TP.HCM quyết định tạm dừng đề án. 
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

UBND TP.HCM hiện có 667 xe ô tô công phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM. Dự kiến sau khi thí điểm, TP.HCM rà soát lại số xe công phục vụ chức danh, phục vụ công tác chung và chuyên dùng. Các xe công dư ra TP.HCM thu hồi, thanh lý nộp tiền vào ngân sách. Tất cả xe công sẽ gắn biển số trắng, thay vì biển số xanh như hiện nay.