(BĐT) - Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc đấu thầu mua sắm tài sản công thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị dạy nghề do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ làm chủ đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có mục tiêu đầu tư là đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ. Nguồn vốn thực hiện Dự án từ tiền bán đấu giá tài sản tại 2 địa chỉ nhà đất của Trường, đã được nộp vào ngân sách nhà nước. Việc thực hiện mua sắm các trang thiết bị dạy nghề của Dự án được nghiệm thu, đưa vào sử dụng tháng 7/2017.

Qua thanh tra cho thấy, Trường có những vi phạm, thiếu sót, chưa chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật trong thực hiện Dự án. Năng lực tham gia hoạt động đấu thầu và công tác giám sát lắp đặt thiết bị trong thực hành tiết kiệm vẫn còn tồn tại.

Cụ thể, Trường không thực hiện Gói thầu Bảo hiểm rủi ro và Gói thầu Tư vấn giám sát đánh giá đầu tư mà không báo cáo UBND TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố là không đúng theo Quyết định của Sở về phê duyệt Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các đơn vị cung cấp thiết bị không mua hợp đồng bảo hiểm rủi ro về cung cấp, lắp đặt thiết bị là chưa tuân thủ quy định của Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về hợp đồng xây dựng, hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Bên cạnh đó, 4/9 cá nhân của đơn vị tư vấn giám sát và cung cấp trang thiết bị - Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Minh có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị hết hạn là không đủ điều kiện về năng lực hành nghề theo quy định.

Riêng về công tác đấu thầu, Thanh tra TP.HCM cho biết, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Trưởng khoa Điện tử - Lạnh điều hòa không khí và Trưởng khoa Điện tử - Tự động hóa tham gia Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thiết bị. Nhưng theo quyết định thành lập Tổ thì các thành viên này không có chứng chỉ đấu thầu là chưa đúng với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong khi đó, cũng tại gói thầu này, ngày phê duyệt HSMT sau ngày thông báo mời thầu là không đúng trình tự trong đấu thầu…

Từ những tồn tại trên, Thanh tra TP.HCM kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM (Cơ quan chủ quản của Trường) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Trường. Đồng thời, chỉ đạo, rà soát và tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu đối với lãnh đạo, quản lý các dơn vị trực thuộc Sở để góp phần chuẩn hóa khi tham gia đấu thầu các dự án.