(BĐT) - Mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm hoạt động quản lý và xử lý đồ vải y tế tại đơn vị đúng theo các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo đó, trường hợp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giặt là với đơn vị bên ngoài phải lựa chọn đơn vị có đủ tư cách pháp nhân và thường xuyên giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định. TP.HCM cũng chỉ đạo “xem xét chấm dứt hợp đồng xử lý đồ vải y tế với các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài nếu không đảm bảo các yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn".

TP.HCM được xem là địa bàn sử dụng dịch vụ giặt là đồ vải bệnh viện nhiều nhất hiện nay. Hàng trăm cơ sở y tế của TP.HCM đang lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ giặt là thông qua đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, do số lượng nhà thầu trên địa bàn Thành phố có thể đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn chưa đáp ứng nhu cầu, đồng thời, chưa có thống kê cụ thể, từ đó dấy lên hồi chuông về tình trạng xả thải không đạt chuẩn.

Từ chỉ đạo này, sắp tới, việc xây dựng hồ sơ mời thầu cũng như đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu giặt là đồ bệnh viện sẽ buộc các chủ đầu tư thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn. Đồng thời, nhiều nhà thầu trong lĩnh vực này sẽ đứng trước nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng nếu không đáp ứng được các yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn.