(BĐT) - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên vừa được chọn làm bên mời thầu đối với Gói thầu Cung ứng quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2 (2022 - 2025).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá là 165,96 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Quận 6 (dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế). Nhà thầu trúng thầu sẽ thực hiện trong 36 tháng với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian bắt đầu tổ chức đấu thầu không qua mạng là trong quý II/2022.

Nhất Nguyên từng làm bên mời thầu của một số gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh, chăm sóc cây xanh trên địa bàn TP.HCM. Nhiều gói thầu trong số đó có tính cạnh tranh thấp, chỉ có 1 nhà thầu tham dự như: Gói thầu Quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023 (Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ trúng thầu 48,136 tỷ đồng); Gói thầu Cung ứng sản phẩm dịch vụ vớt lục bình, rong cỏ, rác thải trên và ven các tuyến kênh Đôi, kênh Tẻ, kênh Tàu Hủ, rạch Bến Nghé năm 2021 (Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 trúng thầu 17,109 tỷ đồng)…