(BĐT) - Tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND Thành phố vừa ban hành các nguyên tắc để triển khai đấu thầu hoặc làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trong công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Căn cứ theo các nguyên tắc này, UBND quận, huyện sẽ quy định thời gian, hình thức triển khai đấu thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm và phương án sử dụng lao động; tính đúng, tính đủ khối lượng gói thầu làm cơ sở xây dựng đơn giá, dự toán gói thầu.

Ngoài ra, các nguyên tắc này còn là yếu tố để điều chỉnh hợp đồng; đưa ra các thứ tự ưu tiên trong hồ sơ mời thầu làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu; quy định đơn vị làm chủ đầu tư và trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện công tác đấu thầu.