(BĐT) -  UBND TP.HCM mới đây đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Dự án Cải tạo Rạch Bà Tiếng, quận Bình Tân, gồm 4 gói thầu xây lắp, 8 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu phi tư vấn, với tổng mức đầu tư 880,525 tỷ đồng.
TP.HCM: 880 tỷ đồng cải tạo Rạch Bà Tiếng

Dự án nêu trên sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP.HCM, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hiệp Hòa.

Theo kế hoạch, trong khoảng thời gian từ quý III/2020 đến muộn nhất quý II/2021, Bên mời thầu sẽ chọn xong nhà thầu thực hiện 3 gói thầu tư vấn thông qua đấu thầu rộng rãi, 5 gói thầu tư vấn còn lại sẽ được lựa chọn nhà thầu thông qua chỉ định thầu rút gọn.

Tại 4 gói thầu xây lắp, trong quý II/2021, Bên mời thầu sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp 1 Giao thông, thoát nước (từ Km0+049 đến Km1+490) (445,014 tỷ đồng) và Gói thầu Xây lắp 2 Giao thông, thoát nước (từ Km1+490 đến cuối dự án) (324,855 tỷ đồng). Sang Quý I/2022, 2 gói thầu xây lắp còn lại là Gói thầu Xây lắp 3 Cây xanh (từ Km0+049 đến cuối dự án) (1,207 tỷ đồng) và Gói thầu Xây lắp 4 Chiếu sáng (từ Km0+049 đến cuối dự án) (7,2 tỷ đồng) sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

Gói thầu bảo hiểm công trình sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng trong quý II/2021.

Dự án Cải tạo Rạch Bà Tiếng được Sở xây dựng TP.HCM phê duyệt dự án đầu tư từ tháng 10/2019. Trước đó, khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được UBND TP.HCM chủ trương tách riêng thành dự án và giao cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân làm chủ đầu tư, với kinh phí 482,341 tỷ đồng.